Chim công

Việt Nam có gần 100 nguồn gen bản địa rất quý (32 giống gà, 26 giống lợn, còn lại phân bổ đều cho các giống vật nuôi khác). Như lời của Thủ Tướng Chính Phủ đã chỉ rõ "Nguồn gen là tài sản của Quốc Gia", giúp nhân dân sinh kế, giúp Quốc Gia khẳng định vị thế cạnh tranh, gen là tư liệu sản xuất gốc, tạo nên tư liệu mới... Do vậy, bảo tồn gen rất quan trọng, cần ưu tiên cấp đặc biệt.
 
HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đất Lành Ba Vì - Trại Giống Ba Vì chuyên bảo tồn, phục tráng con giống vật nuôi có gen quý, các giống gia cầm đặc hữu thuần chủng, các giống chim cảnh... thực hiện bởi chương trình hợp tác cùng chuyên gia của Viện Chăn Nuôi Quốc Gia. Trại Giống Ba Vì cũng là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp "Chim công giống - Chim công bố mẹ" cho thị trường cả nước.

Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    5/5 Sản phẩm