SINH VẬT CẢNH

HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đất Lành Ba Vì - Trại Giống Ba Vì là địa chỉ uy tín chuyên Bảo tồn, Sản xuất, và cung cấp các loại con giống vật nuôi có gen quý, các loại sinh vật cảnh mới và giá trị cao.

 

Trại Giống Ba Vì hiện đang cung cấp chim công giống theo các lứa tuổi, chim đã được làm vaccin đầy đủ, đúng quy trình, chất lượng đảm bảo có giấy chứng nhận, được Chuyên gia tư vấn kỹ thuật chăn nuôi.

 

Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    16/76 Sản phẩm