Gà Đông Tảo (TC) - chân đỏ vảy thịt

test


 Ý kiến của bạn về chúng tôi, xin cảm ơn và mời bạn

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.
 
   


Facebook Twitter Google+